Sınırları hiç duymuşsunuzdur Hayır, bunlar genel olarak bildiğimiz sınırlar veya sınırlamalar değildir, bunlar kalkülüs sınırlarıdır. Matematik öğrencileri bu terime aşina olmalıdır.

Şimdi, yeni başlayanlar için bir sınır, hesabın bir parçasıdır Integral Hesaplama ve bir indeks veya girdi belirli bir değere yaklaştığında bir fonksiyon veya sıra tarafından yaklaşılan değer olarak tanımlanır.

Integral Hesaplama matematikte önemli bir kavramdır ve öğrencilerin testte en iyisi olmak için entegrasyonu öğrenmeleri gerekir. Çalışma ve uygulama için çevrimiçi olarak bulunabilecek birkaç Integral Hesaplama vardır.

Integral Hesaplama

Şimdi bu analiz aracının günlük yaşamdaki uygulamasına geçelim. Sınırlar sadece türevleri ve Integral Hesaplama belirlemek için hesap işlemleriyle sınırlı değildir, aynı zamanda fizikte çeşitli pratik kullanımlara da sahiptir.

Sınırlama örnekleri

Örneğin, bir bardak ılık suya batırılmış bir buz küpünün sıcaklığını ölçmek bir sınırdır. Diğer örnekler arasında bir elektrik, manyetik veya yerçekimi alanının gücünün ölçülmesi yer alır.

Gerçek hayat sınırları her zaman kullanılır, gerçek dünya uygulamaları sabit bir çözüme yakındır. Sınırın bir örneği, iki farklı bileşiğin yeni bir bileşik oluşturmak için reaksiyona girdiği bir beherde başlayan kimyasal bir reaksiyondur. Şimdi zaman sonsuza yaklaştıkça, oluşan yeni bileşiklerin sayısı bir sınırdır.

Sınırlama durumunda, onu sonsuzla ilişkilendirdiğimizde, sayıların büyüdüklerinde veya bağlandıklarında, yeni sayıların eklenmeye devam ettiği yerde nasıl davrandıkları anlamına gelir.

Sonsuzluk sınırının ana kullanımlarından biri, büyük karmaşık fonksiyonları ele almamıza ve hangi bilgi parçalarının ilgili olduğunu anlamamıza izin vermesidir. Başka bir deyişle, bilginin hangi kısmının cevaba en çok katkıda bulunduğunu bize bildirin. Bu, sorunu kolayca çözmek için basitleştirmemize olanak tanır.

Yukarıdaki resimde sanatçı, gerçek hayat ile akıllı telefon arasındaki sınırları karıştırıyor. Sanatçı burada gerçeğe bir dereceye kadar yakınlığa yaklaşıyor.

Daha iyi anlamak için basit tutalım. Basit bir örnek, bir şeyi ölçtüğümüzde, örneğin, bir nesnenin uzunluğunu veya ölçek gibi bir araçla çizilen bir çizgiyi ölçüyoruz. Uzunluğun 20 cm olduğunu varsayalım, ancak ölçümümüzün doğru olduğundan emin miyiz, belki 19.899 veya belki 20.011.

Cihla bir şeyi ölçmeye çok yakınız, eğer dikkatli olursak ama doğru boyuta ulaşamıyoruz. 20.014 sınırın üzerinde bir şey beyan etmek için, ilişkili bir ölçüm dizisine ihtiyacımız var.

Limit kavramı, gerçek sayı sistemini ve çeşitli özelliklerini tanımak için önemlidir. Bir görünümde gerçek sayılar, yakınsak bir dizi rasyonel sayıların sınırlarına karşılık gelen sayılar olarak tanımlanabilir.

Kavramlardan biri türevdir, değişim hızıdır ve kısıtlamalara göre tahmin edilebilir. Sınırlar, integralleri hesaplamak için de önemlidir Integral Hesaplama. Daha küçük parçalara bölünmüş sonsuz bir sayı dizisi ekleyerek bir parçanın tüm alanını hesaplar.

Bunlar gerçek dünya sınırlarının bazı örnekleridir. Bununla birlikte, hesaplamalarını bizim için önemli kılan geniş bir pratik anlamı vardır. Şimdi nasıl hesaplayacağız

X değerini çarpanlarına ayırarak girmek gibi birçok yol vardır. Ancak kolay çıkış yolu, çevrimiçi bir araç kullanmaktır. Böyle bir araç, çevrimiçi olarak bulunabilen kullanımı kolay bir araç olan Integral Hesaplama 'dır. Hesaplamak için sadece fonksiyon değerini ve sınır değerini girin. İyi şanslar!